Varaukset, reklamaatiot ja pankkiyhteydet

VARAUKSET JA PERUUTUKSET:

Ilmoitusten paikkavaraukset 3 päivää ennen julkaisua. Ilmoitukset peruutettava asiakaspalvelun aukioloaikana. Ladotuista, mutta peruutetuista ilmoituksista veloitetaan
valmistuskustannukset.

VIRHEET JA REKLAMAATIOT:

Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta ja muihin lehtiin toimitetuista aineistoista sen valmistusarvo. Lehti ei vastaa
ilmoituksen poisjäämisen aiheuttamista vahingoista. Lehti noudattaa ilmoitusten
julkaisusäännöissä mainittua reklamaatiokäytäntöä. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä viimeistään 7 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta, puh. 0400 804 337.

MAKSUEHDOT JA PANKKIYHTEYDET:

Maksuehto: 14 pv netto, 11% korko

Pankit:
OP ..................... 529108-20063094
Nordea ................201118-00062938
POP .................. 474900-10003851
Sampo ................800013-00685865
Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj:n
verkkopalvelu
Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj

Rantakatu 10
PL 45
67101 KOKKOLA
Puh. 020 750 4400